Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Neplátce PDH - nákup jízdního kola, jakožto služebního dopravního prostedku v EU

Ještě toho tady využiju a mám další dotaz.

Jsem OSVČ, neplátce DPH.

Mám v plánu si pro potřeby svého podnikání koupit služení jízdní kolo (ne elektrokolo). Vzhledem k nižším cenám rakouského výrobce přemýšlím, že si kolo koupím přímo v Rakousku. Jak je to ale s DPH?

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty
§ 2
Předmět daně

(1) Předmětem daně je
a) dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
b) poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani, která jedná jako taková, s místem plnění v tuzemsku,
c) pořízení
1. zboží z jiného členského státu za úplatu s místem plnění v tuzemsku osobou povinnou k dani, která jedná jako taková,
nebo právnickou osobou nepovinnou k dani,
2. nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani,
d) dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku.

§ 4
Vymezení základních pojmů

(4) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí
a) dopravním prostředkem vozidlo, jiný prostředek nebo zařízení, které jsou určené k přepravě osob nebo zboží z jednoho
místa na jiné a které jsou obvykle konstruované pro použití k přepravě a mohou k ní být skutečně použity; za dopravní
prostředek se nepovažuje vozidlo, které je trvale znehybněno, ani kontejner,

b) novým dopravním prostředkem
1. motorové pozemní vozidlo s obsahem válců větším než 48 cm3 nebo s výkonem větším než 7,2 kW,
pokud bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto méně než 6000 km,
2. loď delší než 7,5 m, pokud byla dodána do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu nebo má najeto
méně než 100 hodin, s výjimkou námořních lodí užívaných k obchodní, průmyslové, rybářské nebo záchranářské činnosti, nebo
3. letadlo o maximální vzletové hmotnosti větší než 1550 kg, pokud bylo dodáno do 3 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu
nebo má nalétáno méně než 40 hodin, s výjimkou letadel využívaných leteckými společnostmi pro mezinárodní leteckou přepravu,

Chápu to tedy správně tak, že i na jízdní kolo bez pohonu je pohlíženo jako na dopravní prostředek a je tedy předmětem DPH?

"Plátce, který dodává za úplatu nový dopravní prostředek do jiného členského státu osobě, která není osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, uskutečňuje plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet, pokud je nový dopravní prostředek přemístěn do jiného členského státu a plátce společně s pořizovatelem předloží místně příslušnému správci daně hlášení o dodání nového dopravního prostředku do jiného členského státu ve lhůtě pro podání daňového přiznání, ke kterému přiloží kopii vystaveného daňového dokladu.
Takovéto plnění se neuvádí do souhrnného ani kontrolního hlášení a v přiznání k DPH jej uvedeme do řádku č. 23 „Dodání nového dopravního prostředku osobě neregistrované k dani v jiném členském státě“.

Díky za odpovědi

Odpověď na otázku

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny