Předmět Autor Datum
https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-17-unora-2020-kterym-se-meni-na… poslední
L-Core 18.07.2020 13:38
L-Core

https://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/narizeni-vlady-ze-dne-17-unora-2020-kterym-se-meni-narizeni-vlady-c-5952006-sb-o-zpusobu-vypoctu-zakladni-castky-ktera-nesmi-byt-srazena-povinnemu-z-mesicni-mzdy-pri-vykonu-rozhodnuti-a-o-stanoveni-castky-nad-kterou-je-mzda-postizitelna-srazkami-bez-omezeni-narizeni-o-nezabavitelnych-castkach-ve-zneni-narizeni-vlady-c-912019-sb-22916.html

V řízeních zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, ve kterých jsou nebo mají být prováděny srážky ze mzdy, plátce mzdy uplatní základní částku, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy, vypočtenou podle § 1 nařízení vlády č. 595/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Takže to platí pro výplatu za červenec, kam patří datum 1.7.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru