Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zjištění spotřeby energií za vodu a topení. Nájem pod vydřiduchem.

Toto je další důvod, proč se má člověk o podobné věci zajímat, přestože o nich doposud nic nevěděl,
nemusel se o ně zatím starat. Příistup »hlavně, abych nemusel nic řešit« se může dost prodražit.
___

Já většinou radím osobní jednání se zápisem, který na závěr setkání podepíší obě strany.
To by zde vzhledem k přístupu majitele nejspíš neprošlo. Takže pouze písemně!!
_______

Vám jako nájemníkům není nic do toho, kolik měsíčně platí majitel, to je pouze jeho věc.
Vy potřebujete vědět výslednou částku za služby, od toho odečíst počet měsíců × 4, 5 nebo 6 tisíc
(přesně propočíst podle toho, jakou částku jste za který měsíc zaplatili) a doplatit případný rozdíl.
Pokud naopak vznikne přeplatek, musí Vám jej majitel vyplatit.

Pokud jste majiteli zaplatili např. 10 × 4.000, 1 × 5.000 a 1 × 6.000 Kč, zaplatili jste na zálohách celkem
51.000 Kč za rok. (Podle mne to je vzhledem k tomu, že jste elektřinu a plyn měli na sebe, dost.)
K tomu potřebujete už jenom vyúčtování od správce (družstva). Nestačí, aby Vám majitel napsal, kolik
činila celková spotřeba vody a tepla, spotřebu Vám musí řádně doložit.

Vůbec Vás nemusí zajímat, jak vysoké zálohy majitel platil. Jestli platil nízké zálohy, je to jeho chyba a nedoplatek
musí uhradit sám. Vás se bude týkat jenom rozdíl mezi účtovanou spotřebou a tím, co jste na zálohách zaplatili Vy.

Dejme tomu, že od správce/družstva přijde konečná částka 49.500 Kč.
Vy jste zaplatili 51.000, přeplatek 1.500 Kč Vám musí majitel vyplatit do dvou měsíců od předložení vyúčtování.

Pokud majitel platil na zálohách jenom 3.000 Kč měsíčně, zaplatil za rok 36.000 Kč. V takovém případě mu vznikl
nedoplatek 13.500 Kč. To je jeho nedoplatek, nikoliv Váš. Vy jste zaplatili 51.000, majitel Vám musí 1.500 Kč vrátit.
A nedoplatek musí uhradit sám, nesmí jej požadovat po Vás.
_______

Vyzvěte majitele písemně k předložení písemného vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu
→ vodné, stočné, teplo, výtah, elektřina ve společných prostorách, úklid domu apod.

Majitel je povinen jednou ročně tyto služby vyúčtovat → do 4 měsíců po skončení zúčtovacího období.
Tzn., že do konce dubna měli všichni majitelé (nájemníci) jednotek obdržet písemné vyúčtování.
Do dalších dvou měsíců byste pak měli obdržet případný přeplatek.

V případě, že Vám byt pronajímá majitel, který musí čekat do konce dubna, bych mu 1–2 měsíc/e přidala.
_________

Spotřeba vody bude o trochu vyšší než ukazují vodoměry, k Vaší spotřebě se přičte rozpočtená spotřeba »za dům«.
Dejte si ale pozor, aby majitel ve vyúčtování správně uvedl počáteční stav ke dni nastěhování
(aby po Vás nechtěl částku za celý rok v případě, že jste v bytě bydleli jenom několik měsíců).
Totéž platí pro teplo, výtah a elektřinu ve společných prostorách.

Ohlídejte si správnost vyúčtování, v případě chybného vyúčtování trvejte na vystavení nového bezchybného.
(Neakceptovala bych přeškrtnutí původních chybných stavů nebo částek a dopsání správných.)
Zejména si ohlídejte, aby Vám majitel nenaúčtoval např. topení za více měsíců, vodu od posledního ročního
vyúčtování apod. (poznáte podle počátečních a konečných stavů měřidel uvedených ve vyúčtování).
Trvejte na přiložení čitelné (!) kopie ročního vyúčtování služeb od správce domu (bez dokladu nic nehraďte).

Neřešte nic ústně, pouze písemně a trvejte na písemných odpovědích.
Nehraďte nic na základě ústní výzvy nebo na základě vyúčtování bez řádného podkladu!

Případné hovory si nahrávejte, abyste v případě potřeby měli nějaký důkaz.

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny