Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Návod ako sa dostať z registra dlžníkov SBCB ?

Už ste splatili celý dlh? Rozviažte zmluvu!

Ak ste mali problémy so splácaním, no už ste všetko uhradili a splatili veriteľovi celý dlh a aj napriek tomu ste stále v registri, tak máte aj ďalšiu možnosť. Rozviažte zmluvu s poskytovateľom, čím tiež odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Výrazne tým urýchlite dobu, počas ktorej bude váš záznam kompletne vymazaný. Pri tomto spôsobe si pripravte doklad totožnosti a nevyhnete sa ani overeniu. Následne bude musieť register dlžníkov váš záznam vymazať, keďže stratí právo na uchovávanie informácii o vašej osobe. V prípade, že by tak neurobil, máte právo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Skusal to niekto ?

Zaujimalo by ma, ze ci tento navod funguje, lebo oficialne sa da poziadat o vymaz zaznamu az po 5tich rokoch.

Jsou zobrazeny jen nové odpovědi. Zobrazit všechny
Předmět Autor Datum
zrejme to bude fungovat len na Solus ale ten uz banky v SR neberu do uvahy nakolko je to len obcians… poslední
Frosby 14.07.2017 11:01
Frosby

zrejme to bude fungovat len na Solus ale ten uz banky v SR neberu do uvahy nakolko je to len obcianske zdruzenie a nakoniec maju banky vlastny register

Slovak Banking Credit Bureau (SBCB), s.r.o., ktorá vznikla 14. 11. 2003 a je vlastnená tromi bankami, Slovenskou sporiteľňou, a.s., Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Tatra bankou, a.s., ktoré sú súčasne spoluzakladateľmi registra. V súčasnosti má register 18 členov a tvoria ho popredné slovenské banky.


Všetky tieto bankové inštitúcie majú výborný prehľad o všetkých našich existujúcich úverových vzťahoch, ako aj o ukončených úverových vzťahoch pred rokom až piatimi rokmi. Po piatich rokoch sú údaje z registra automaticky vymazané.

V Soluse je to po 3 rokoch.

Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informácií

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je Zákon o bankách a súhlas
klienta udelený podľa Zákona o bankách. Udelenie súhlasu je dobrovoľné. Udelený súhlas
nemožno dodatočne skrátiť.

Doba spracovania údajov: počas trvania a 5 rokov po zániku záväzkov a klienta voči banke vo
vzťahu ku konkrétnej úverovej zmluve2; ak nedôjde k uzatvoreniu úverovej zmluvy, tak 5 rokov
od udelenia súhlasu.

Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov:
Klient má právo od prevádzkovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o klientovi v SRBI spracúvané,
b) všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) informácie o zdroji, z ktorého získal osobné údaje na spracúvanie,
d) zoznam osobných údajov klienta, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
sú predmetom spracúvania,
f) po uplynutí lehoty stanovenej Zákonom o bankách, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel
spracúvania sa skončil,
g) vrátenie úradných dokladov obsahujúcich osobné údaje, ak boli poskytnuté,
h) likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo pri ich spracúvaní k
porušeniu zákona.

cele znene tu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDA JOV (Informácie podľa § 15 z ákona č. 122/2013 Z. z . o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

V prípadoch, kedy spracovanie nie je založené na základe právneho predpisu, spracúva B anka osobné údaje klient ov na základe ich súhlasu. Banka pritom postupuje obozretne tak, aby chránila záujmy klientov. Poskytnutie osobných údajov b anke pre iné než právnymi predpismi požadované účely je vždy dobrovoľné a je výlučne na slobodnom rozhodnutí klienta, či b anke súhlas poskytne alebo nie. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla banky.

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru