Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem EET - e-shop - platba kartou

Klient - majitel e-shopu - má platební bránu ČSOB.
Tato platební bráno umožňuje EET - viz

github.com

Pokud zákazník platí kartou, odešlu z e-shopu data na API platební brány, tam zákazník vyplní kartu atd.
Potud mi vše dosud funguje.
Nyní bych měl rozšířit data o údaje pro EET podle specifikace, což je jasné.

Jenže až potom majitel e-shopu vystavuje fakturu jeho softwarem, který počítá DPH.

Chápu vše správně?

Pak vidím následující problém: i za předpokladu, že se objednávka už nebude měnit třeba telefonickou domluvou (což se u e-shopu často děje), DPH se stejně počítá na dvou místech.
Jednou v prostředí e-shopu a platební brány, jednou v software zákazníka.
Může tedy dojít k rozdílu v zaokrouhlení (což už teď vidím na jednoduché faktuře z majitelova SW, kde se nemohu haléřů dopočítat).

Děkuji za narovnání mých úvah.

Předmět Autor Datum
v první řadě je třeba zesouladit algoritmus zaokrouhlování výpočtu DPH v obou zařízeních (kde se zao…
touchwood 24.02.2017 13:31
touchwood
ad v první řadě : to je samozřejmě jasné, ovšem při pohledu na fakturu vyjetou známým účetním systém…
hynajs 24.02.2017 18:50
hynajs
Obecně I: z hlediska DPH je nejsprávnější počítat výši daně až z celkové sumy na dokladu. Tedy ne mí…
L-Core 24.02.2017 19:30
L-Core
ad I : Už na to hledím od rána, ale opisuji z faktury součty: Daň:21% Základ: 818.14 DPH: 171.86 Ce…
hynajs 24.02.2017 20:11
hynajs
Aha, tobě (v tom tvém hledání problému) jde asi o tohle :-) § 37 Výpočet daně u dodání zboží a pos… poslední
L-Core 25.02.2017 12:00
L-Core

v první řadě je třeba zesouladit algoritmus zaokrouhlování výpočtu DPH v obou zařízeních (kde se zaokrouhluje - zda na řádcích, nebo na konci, jakým způsobem se zaokrouhlení počítá).
V druhé řadě jsi na tom špatně - zvolené řešení počítá s tím, že mobilní POS terminál si počítá "bokem" a realitu vedeš v jiném účtu.

ad v první řadě : to je samozřejmě jasné, ovšem při pohledu na fakturu vyjetou známým účetním systémem mám pochybnosti, jak vůbec počítají - v součtu i v položkách jsou haléřové rozdíly od správných čísel (trojčlenku i zaokrouhlovat umím, faktury z našeho systému trojčlence vyhovují). A pak, není náhodou jedna z nejspolehlivějších programátorských zkušeností, že když se něco počítá nebo ukládá na dvou místech, pak se hodnoty vždy rozejdou? Co pak?
ad v druhé řadě : prosil bych trošku rozvést nebo říci jinak, moc nerozumím. Dík.

Obecně I:
z hlediska DPH je nejsprávnější počítat výši daně až z celkové sumy na dokladu. Tedy ne mít předem spočítáno, že z jednoho kusu zboží za xy Kč je DPH zž Kč a pak DPH spočítat jako násobek DPH za jednotku krát počet kusů. To je špatně.

Obecně II:
částka DPH v EET dokladu nemá žádnou vazbu na účetnictví podnikatele, na jeho přiznání DPH a na jeho kontrolní hlášení. Vím, zni to hodně zvláštně, ale je tomu tak. Nebál bych se tvrdit, že spočtená výše DPH v EET evidenci má jen orientační charakter.

ad I : Už na to hledím od rána, ale opisuji z faktury součty:

Daň:21% Základ: 818.14 DPH: 171.86 Celkem: 990.00

To je snad špatně, ne? Na položkách se také nemohu dopočítat.

ad II: Děkuji. Přesně na tohle jsem se hlavně ptal :beer: . To by bylo skvělé. Ovšem nevím, zda takovému ujištění uvěří i obchodník mající v hlavě půlmilionovou pokutu.

Aha, tobě (v tom tvém hledání problému) jde asi o tohle :-)

§ 37

Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby

(1) Daň se vypočte jako součin základu daně a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

(2) Daň může plátce rovněž vypočítat z úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo z částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně, a koeficientu, který se vypočítá jako podíl, v jehož čitateli je číslo 21 v případě základní sazby daně nebo číslo 15 v případě první snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně a ve jmenovateli součet údaje v čitateli a čísla 100, vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa, vypočtená daň se může zaokrouhlit podle odstavce 1. Cena bez daně se pro účely tohoto zákona dopočte jako rozdíl částky za zdanitelné plnění obsahující daň a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.

Ten výpočet, co uvádíš, je evidentně počítán tím druhým způsobem, koeficientem 0,1736 z ceny vč. daně. Já se tomuto snažím vyhýbat, protože při vyšších částkách se DPH začíná dost odchylovat od toho "nejsprávnějšího" výsledku.

Ohledně DPH v EET, mrkni na článek: http://ekonomicka.poradna.net/a/view/5674-eet-a-uh rada-vystavenych-faktur

Zpět do poradny Odpovědět na původní otázku Nahoru