Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Změna zaměstnavatele. Oznámení pojišťovně.

I když jsem předtím byl na ÚP ?

Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 8 dnů od vzniku skutečnosti, která se oznamuje, provést u zdravotní pojišťovny oznámení o:

nástupu zaměstnance do zaměstnání a ukončení zaměstnání
změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem, pokud mu tuto skutečnost zaměstnanec sdělí
skutečnostech rozhodných pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit pojistné za zaměstnance.
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sdělí zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce. Zaměstnavatelé jsou dále povinni oznámit zdravotní pojišťovně, které odvádějí pojistné, do 8 dnů změnu údajů, ukončení své činnosti, zrušení organizace nebo její vstup do likvidace.

Zaměstnanec je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně skutečnosti o nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, změně zdravotní pojišťovny a skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné neprodleně, zjistí-li, že jeho zaměstnavatel tuto povinnost nesplnil, nebo pokud údaje o změně zdravotní pojišťovny a o skutečnostech rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné svému zaměstnavateli nesdělil.
Kdo teda musí nahlásit změnu a jak poznám že změna byla provedena ?

Reakce na odpověď

1 Zadajte svou přezdívku:
2 Napište svou odpověď:
3 Pokud chcete dostat ban, zadejte libovolný text:

Zpět do poradny