Přidat článek mezi oblíbenéZasílat nové komentáře e-mailem Sleva na dani v souvislosti s EET

Podnikatelé mají v souvislosti s EET slíbenou "náhradu za související náklady" ve výši 5000 Kč. Skutečně na ni dosáhnou?

V souvislosti s přijetím zákona o EET byl přijat i doprovodný zákon 113/2016 Sb., který mimo jiné mění i zákon o daních z příjmů. Zákon přidává slevu na dani ve výši 5000 Kč pro ty subjekty, kteří začínají tržby elektronicky evidovat.

Takto je sleva i medializována ve sdělovacích prostředcích. Drobný podnikatel, který si pořídí nějaké jednoduché řešení, třeba tablet a malou tiskárničku, nebo využije nějakého integrovaného paušálního programu, kdy za několik set korun měsíčně mu (často telefonní operátor) bude pronajato řešení "vše v jednom". Takže je to prý jakási forma bolestného, aby nebyl hlavně drobný podnikatel ruinován dodatečnými náklady.

Je to samozřejmě poněkud složitější a ve skutečnosti řada drobných podnikatelů na tuto slevu nebude mít nárok.

Pojďme si to rozebrat.

Zákon 113/2016 Sb. přidává do zákona o daních z příjmů nový paragraf

§ 35bc

Sleva na evidenci tržeb

(1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

(2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Důsledky:

1.
Sleva se týká pouze podnikajících fyzických osob.
Právnické osoby žádný nárok na slevu na dani v souvislosti se spuštěním EET nemají.

2.

Sleva bude činit 5000 Kč, bez ohledu na to, jaké skutečné náklady poplatník na pořízené zařízení vynaložil. Pokud si pořídí kasičku za méně, ještě na tom vydělá. Pokud si pořídí na PC, tablet, telefon nějaký jednoduchý software zdarma a vlastní už tiskárnu, kterou lze použít, může na této slevě vydělat až 5000.

Výši slevy netřeba nijak prokazovat. Má na ni jednorázově nárok poplatník v roce, ve kterém poprvé zaevidovat "EET" tržbu. Sleva nejde použít každý rok, nedá se přesunout do dalšího zdaňovacího období.

…ale není vše tak idylické…

3.
Těch 5000 Kč slevy je maximum. Její skutečná výše závisí na dílčím základu daně podle § 7 (podnikání).
Pokud je ten nízký, nemusí na slevu vůbec vzniknout nárok.
Sleva na poplatníka (na tu má nárok každý) činí dnes 24.840 Kč. Pro nárok na slevu se posuzuje kladný rozdíl mezi 15% příjmu z podnikání a touto částkou. 15% proto, že tolik činí sazba daně z příjmů fyzických osob. snadno se tedy výpočtem (24840/0,15) dostaneme k částce 165.600 Kč.

Tohle je hranice čistého příjmu z podnikání, od které je možno tuto "EET slevu" na dani vůbec možno uplatnit. Čistý příjem musí být vyšší. Aby podnikatel dosáhl na celou pětitisícovou slevu, musí být jeho dílčí základ daně z podnikání ještě o 33.333 Kč vyšší, musí činit nejméně 198.933 Kč.

4.
Pro opravdu drobné podnikatele s nízkými příjmy tedy tato sleva nebude. Slevou se také není možno dostat do situace, kdy by vznikl nárok na vrácení daně (jako je tomu v případě daňového bonusu na děti), na "mínusovou daň".

5.
Na slevu také nemusí dosáhnout začínající podnikatel, který díky počátečním nákladům svého podnikání vygeneruje v prvním roce podnikání ztrátu. Nemůže si tuto slevu převést do dalších let.

--------
Aby z této změny zákona o daních z příjmů neměly přínos jen podnikající osoby, byla do osvobozených příjmů (tedy do příjmů, které nepodléhají dani z příjmu) přidána nově i výhra z účtenkové loterie, až/pokud tedy bude zavedena.

Změna se promítne v:

§ 4 odst. 1 písm. f) bod 4
§ 35ba odst. 1 písm. h)

Předmět Autor Datum
To je komické. Burešovo (a lidí z finančního gestapa) kontrolní hlášení a EET jsou fašistické povinn… poslední
vitáli 24.07.2018 14:39
vitáli

To je komické. Burešovo (a lidí z finančního gestapa) kontrolní hlášení a EET jsou fašistické povinnosti trvalého charakteru (musí se evidovat po dobu podnikání, ne jednorázově), ale přesto kompenzace je JEDNORÁZOVÁ.

Zpět na články Přidat komentář k článku Nahoru